Modificarile legii societatilor comerciale

[04.01.2007 - Societati comerciale]


Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale au fost modificate si completate pentru a fi armonizate cu legislatia europeana.

Iata cele mai importante modificari instituite de lege:


  • Pentru societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni, capitalul social nu poate fi mai mic de 90.000 RON, Guvernul putand modifica aceasta valoare, cel mult o data la 2 ani, astfel incat capitalul social sa nu scada sub echivalentul in lei al sumei de 25.000 EUR;
    Atentie - Registrul Comertului va demara procedura de dizolvare a societatilor care nu se conformeaza acestor cerinte.

  • Pentru constituirea societatilor pe actiuni vor fi suficienti 2 actionari, in loc de 5, asa cum se cerea pana in prezent.

  • Au fost modificate cerintele de cvorum pentru Adunarile Generale, astfel: pentru AGA ordinare este suficienta prezenta actionarilor care sa detina 1/4 din numarul total de drepturi de vot (doar la prima convocare), iar pentru AGA extraordinare este necesara prezenta actionarilor ce detin 1/4 din actiuni (la prima convocare) sau 1/5 din actiuni (la a doua convocare). Toate hotararile se vor lua cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.


vezi lista de articole »