Registrul electronic de evidenta a salariatilor

[04.01.2007 - Raporturi de munca]


Conform HG 161/2006, act normativ ce a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2007,
Angajatorii au obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, in format electronic.

Registrul trebuie transmis Inspectoratului Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi au sediul, sub sanctiunea unei amenzi de la 2.000 la 5.000 de lei.

Inspectia Muncii a pus la dispozitia angajatorilor atat un program gratuit, cat si o aplicatie online pentru transmiterea datelor.

Conform aceluiasi text de lege, angajatorul are obligatia sa intocmeasca un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si, la solicitarea scrisa a acestora, sa le elibereze copii certificate ale documentelor existente in acest dosar.


vezi lista de articole »