Declararea veniturilor din strainatate

[12.05.2008 - Fiscalitate]


Conform unui comunicat al ANAF, contribuabilii, persoane fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania au obligatia declararii veniturilor obtinute in anul 2007, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.

Pentru veniturile obtinute din afara Romaniei, contribuabilii trebuie sa completeze si sa depuna “Declaratia privind veniturile din strainatate”, formularul 201, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul.

Veniturile din strainatate pentru care contribuabilii trebuie sa depuna formularul 201 sunt urmatoarele: venituri din activitati comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dobanzi, castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri din pensii, venituri din premii si din jocuri de noroc, venituri din dividende, alte venituri din investitii, precum si alte venituri.

Termenul limita de depunere a acestor declaratii este 15 mai 2008.

Descarca formularul de declaratie 201 de pe site-ul ANAF.


vezi lista de articole »